Startpagina
 
 
||||||||
COACHES RHC
WORKSHOPS
FEEDBACK
GOEDE DOELEN
OVER RHC
SHOP
NIEUWS
Hoge bloeddruk
Artrose
COPD
Hart-/vaatziekte
Kanker
Chronische darmziekte
Angst en depressie
CONTACT
Herstellen
Zonnesteek, Hitte
Overtraining
Onderkoeling
Drinken
Eten
Dehydratie
Train je voeding
Zwangerschap, lopen, voeding
Blijvend gewichtverlies
Overgewicht
ZWANGERSCHAP, LOPEN, RISOCO'S
UITLEG BUTTON
VRAGEN BIJ KLACHTEN
kortingspas
RHC vragenlijst Klachten Bij Hardlopen
jouw trainingsschema
hoe fit ben je
kies je begeleider
 
 

  

  

ZWANGERSCHAP, LOPEN, RISICO'S

Je bent zwanger. Maar hoe moet het nu met het hardlopen? Kan ik blijven hardlopen?
Het blijkt dat zo’n kwart van de zwangere vrouwen stopt met sport tijdens de
zwangerschap. Gedurende deze periode treden er allerlei lichamelijke veranderingen
op, zoals een verandering van de hormoonhuishouding. Ook wordt de zuurstofaanvoer
naar de baarmoeder verbeterd, wat ten gunste komt aan het ongeboren kind.

Voordelen.
Regelmatige intensieve sportbeoefening (2-3x /week) leidt bij iedereen tot een verbeterd 
uithoudingsvermogen. Dit kan van nut zijn bij de bevalling. Er is echter geen bewijs dat
sportende, zwangere vrouwen een kortere of gemakkelijkere baring hebben. Daarnaast 
zou sportbeoefening van waarde kunnen zijn bij de preventie van pre-eclampsie (te hoge 
bloeddruk) en bij de behandeling en preventie van diabetes gravidarum (suikerziekte 
uitgelokt door een zwangerschap).

Risico's
Door de hardloopbelasting tijdens een zwangerschap kunnen blessures aan het
bewegingsapparaat optreden. Een van de gevolgen van de veranderde
hormoonhuishouding kan zijn dat de gewrichtsbanden (ligamenten) in je
lichaam rekbaarder worden. Hierdoor kunnen lage rugklachten of pijnklachten van de
bekkengordel gemakkelijker ontstaan. Het is echter niet bewezen dat zwangere vrouwen
een verhoogd risico hebben op blessures.

Er zijn veel tegenstrijdigheden bekend over de effecten van sportieve activiteit op de
ongeboren vrucht. Zo zou de hartslag van de baby dalen en het geboortegewicht zou
hoger of lager worden. Er is nog nooit met goed onderbouwd, wetenschappelijk onderzoek
vastgesteld dat deze beweringen echt kloppen. Alleen contactsporten en sporten met
een hoog valrisico, waarbij de kans bestaat dat de baby “geraakt” wordt, worden na het
eerste trimester ontraden, aangezien de foetus dan boven het bekken uitgroeit.

Belasting-belastbaarheid
De intensiteit waarmee een zwangere vrouw kan hardgelopen is niet vastgelegd in harde
richtlijnen. Geadviseerd wordt tussen de 60-80% van de maximale hartslag te lopen. Wat
belangrijk is voor de duur van de inspanning is de thermo-regulatie (temperatuur van
lichaam en omgeving) en voeding. Een hoge buitentemperatuur met hoge luchtvochtigheid
dient vermeden te worden en binnensport met airconditioning heeft dan de voorkeur. In
studies met proefdieren is namelijk gezien dat een te hoge stijging van de
lichaamstemperatuur (meer dan 1,5 graad Celsius) mogelijk schadelijke effecten kan
hebben voor de foetus. Voorkom dus oververhitting.

Daarnaast moet de energie-inname in balans zijn met het energieverbruik. Naarmate de
zwangerschap vordert zal de energie-inname in de vorm van koolhydraten moeten
toenemen. Bij een gelijke inspanning zal een zwangere vrouw een zwaardere belasting
van haar lichaam ervaren.

Voor de duur van de inspanning geldt bij zwangere vrouwen hetzelfde advies als bij niet-
zwangere vrouwen; een inspanning van 30 minuten per dag, op de meeste dagen (bij
voorkeur alle dagen) van de week. De maximale duur van de hardlooptraining wordt
gesteld op 60 minuten. Ook hier is geen hard wetenschappelijk bewijs voor. 

Contra-indicaties
Er zijn een aantal indicaties voor zwangere vrouwen waarbij men niet mag hardlopen.
Deze indicaties worden hieronder beknopt weergegeven.
                Interne aandoeningen:
                      - Hartziekten met een verslechterde bloedsomloop, waaronder 
                        vernauwingen in de kransslagaderen, en aangeboren hartafwijkingen
                      - Restrictieve longziektes door bijvoorbeeld verbindweefseling van 
                        de longen na een longontsteking of klaplong
                      - Slecht ingestelde suikerziekte
                      - Bloedarmoede
                      - Epilepsie met frequente aanvallen
                Verloskundige aandoeningen:
                      - Verhoogd risico op vroeggeboorte
                      - Vaginaal bloedverlies of vruchtwaterverlies
                      - Groeivertraging van de baby in de baarmoeder
                Overige aandoeningen:
                      - Problemen aan het bewegingsapparaat
                      - Extreem onder – of overgewicht
                      - Extreem slechte conditie

Daarnaast zijn er een aantal alarmsignalen bij zwangere vrouwen waarbij het hardlopen
moet worden gestaakt. Deze zijn:
                     - Benauwdheid in rust
                     - Hoofdpijn met een onwel zijn
                     - Pijn op de borst
                     - Plotseling optredende spierzwakte
                     - Pijn en/of zwelling van de kuit zonder verklaarbare oorzaak
                     - Minder leven in de buik voelen

Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat je luistert naar je lichaam en tijdig op de rem gaat
staan als er zich klachten voor doen. Bespreek dit eventueel met de
verloskundige of gynaecoloog.

   
 
 

 
© Running Health Center 2012 Ontwerp: Mangoa  |  Techniek: Sporteronline

                                                          TOTAALADVIES VOOR DE HARDLOOPSPORT